Vi har, för intresserade, samlat information från vårt idag, 2007-08-13, 10 åriga skadexempel. Vi drabbades av en brand som slog ut hela verksamheten, totalskada på försäkringsspråk. Rekonstruktionen av bolaget har varit lång och mödosam. Det hela underlättades inte av att den fullvärdesförsäkrade fastigheten av Sveland försäkringar ett Sockenbolag, vägrades återuppbyggnad. Brandorsaken konstaterades direkt efter branden, vara elektriskt överslag i kablaget, så kallad överledningsskada. Vi har hela tiden hävdat vår rätt till återuppbyggnad - för närvarande ligger ärendet på Högsta Domstolens bord i resningsansökan Ö-3323-07, rotel 29. Resningsansökan ger en överblick av händelseförloppet och hittas i biblioteket:
/02_ratt_till_ateruppforande /resning_hd_mal_o3323-07 där ligger filen 2007-08-10_per-ingv_hd_resning.pdf med tillhörande bilagor.
Dokument fylles på, i de olika avsnitten, i den takt jag hinner med.

Arne Danielsson


Klicka för att komma till kataloger och dokument